logo

Exteriéry

KONZULTACE

  • Poradenství

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

  • Studie stavby
  • Dokumentace k územnímu řízení a stavebnímu povolení
  • Prováděcí projekt
  • Dokumentace pro výběr dodavatele
  • Realizační dokumentace

REALIZACE

  • Projektový manažer
  • Výběr dodavatelů
  • Autorský dozor
  • Stavebně - technický dozor

Ceny dle dohody vycházející z honorářového řádu české komory architektů, inženýrů a techniků činných ve výstavbě.