logo

Zahrady

KONZULTACE

  • Poradenství

PROJEKT

  • Dle potřeby zákazníka
    • Hmotové řešení v návaznosti na okolní zástavbu
    • Detailní návrh zpracovaný zahradním architektem

REALIZACE

  • Projektový manažer (výběr dodavatelů)
  • Autorský dozor
  • Stavebně - technický dozor
  • Rozpočet