logo

PRÁCE SE STROMY

Stromy obecně jsou silné živé energetické antény. Vždy je nutné pracovat pouze se zdravým a neporaněným stromem. Pokud je strom nemocný, nebo poraněný, může z nás naopak začít energii odsávat – a to i pokud je to jinak energetický donor. Mezi stromy – donory patří rozhodně dub, lípa, platan, buk, borovice. Stromy jsou řazeny dle stupně své síly nám energii odevzdávat. Ovšem každý jsme zároveň jinak citlivý a jinak otevřený jednotlivým konkrétním druhům stromů. Proto je nutné se na stromy naučit vylaďovat a rozpoznat, jaký strom je s naší energií nejvíce kompatibilní. Výše jmenované stromy jsou ovšem velice univerzální a vyhovují takřka každému. Je důležité si vybrat i určitý konkrétní strom mezi stromy téhož druhu. Stromy se od sebe energeticky mírně liší – a to i pokud jde o stromy téhož druhu.

Mezi očistné stromy patří především smrk, bříza, tis. Hluboké smrkové lesy fungují doslova jako „energetická pračka“ našeho biopole. Smrk nemá příliš individuální stromové vědomí, vytváří velké celky, kde jednotlivé stromy spolu těsně komunikují a tvoří dohromady jedinou „bytost lesa“.

Jsou také stromy, které energii vyloženě vysávají. Mezi ně patří především osika, topol a vrba. Tyto stromy můžeme cíleně využít k odsávání negativní energie ze svého biopole. Nedoporučujeme ovšem s nimi pracovat, pokud si přejete kontaktem se stromem napomoci k aktivizaci svých energetických center.

Ke každému stromu přistupujte jako k živé a cítící bytosti – tedy s maximální úctou a něhou. Mezi vámi a stromem musí dojít k oboustranně odsouhlasené výměně energie. Dříve lidé komunikovali se stromy po celé Evropě v tzv. posvátných hájích. Tato hluboká a čistá spirituální tradice byla ovšem násilně přerušena a posvátné háje byly zničeny. To vedlo k velkému oslabení lidí – i v tom smyslu, že snadněji podléhali chorobám.  Pokud se vám podaří navázat intimní spirituální kontakt s jakýmkoliv „svým“ stromem, vytvoříte si tak svůj osobní „posvátný háj“. Je v našem zájmu, abychom naši původní tradici posvátných hájů, co nejdříve obnovili. https://petr-chobot.eu/cs/

Leave a reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *