logo

KVĚTINA – ENERGETICKÝ ZÁŘIČ

Každý květ na této planetě je zcela neopakovatelný energetický zářič, který kolem sebe vytváří určité speciální energetické pole. Květiny jsou velice silné. Jejich estetická funkce je pouze zlomkem jejich síly, kterou působí na nás i na své okolí. Květiny nejsou rozmístěny v krajině náhodně – jsou VŽDY doslova „naaranžovány z vyšší dimenze“, protože svojí přítomností jako jemné antény regulují proudění energie a vibračně energii vyrovnávají.

Rozměry květin jsou přitom bezvýznamné, silně vyzařující fraktál květu má obrovskou „čarovnou moc“ ve světě informace a základních energetických kvant. Umístění květin, s nimiž se setkáváme, je tedy dílem absolutní kosmické ikebany. Květiny jsou výtvorem dimenzí, v nichž neexistuje jakýkoliv rozdíl mezi uměním a vědou, poezií a matematikou, umělým a přirozeným. Květiny jsou malé planoucí pochodně, jimiž před námi neúnavně mávají archandělské inteligence, abychom se konečně probudili. Každá květina má mocný potenciál – nejen „uvařená“ nás může vyléčit, či učinit v našem životě jiné „kouzlo“. Vůně, geometrie a umístění květiny jsou silnými magickými – MORFICKÝMI prostředky. Tvorové, kteří přicházejí do těsného kontaktu s květinami – brouci, motýli, kolibříci – jsou rychle pozměněni skrze účinek morfické rezonance tak, že pak také vyzařují velmi vysokou vibraci do svého okolí a stávají se pro citlivé jedince např. z domorodých kultur „posvátnými“.

Obrovské stromy síly v primární džungli slouží jako zářiče díky propojení celé džungle jako jediného organismu, což mu dodává neuvěřitelně velkou sílu. Ale také tím, že stovky let staré a vysoké stromy ukryté hluboko v džungli, vzdálené stovky kilometrů od civilizace a lidí jsou oddělené od morfických polí, která vytvářejí lidé svými myšlenkami. Ne vždy láskyplnými a pozitivními myšlenkami si lidé zamořují oblasti, kde žijí. Tyto stromové stožáry, chráněné neprostupnou džunglí, stahují čistou energii z vyšších dimenzí, nekontaminovanou morfickými poli, která nepředstavitelně ovlivňují každého, kdo se v tomto poli nachází. Ovlivňují jeho myšlení, zdraví, tělo, chování, názory. Naopak krásné a silné rostlinné bytosti čistí pole planety od omezujících energií a jejich energie, která je vědomě koncentrována do energetických center člověka, nás může čistit, léčit a dodávat novou čistou životní sílu z vyšších dimenzí.

Všechny pralesní rostliny můžeme s úspěchem využít jako energetické zářiče pro přenos specifické energie do našeho prostředí (bytu, pracoviště, ložnice). I fotografie rostlin mají obrovskou vibrační sílu a ovlivňují prostor kolem sebe i do vzdálenosti desítek metrů. Květy jsou dle šamanů uměle vytvořené mandaly, které bytostem z vyšších pater reality slouží jako kanál pro přenos energií na tuto planetu. Rostliny jsou vlastně fraktály. Šamani tvrdí, že pole vytvářené po celé planetě rostlinami nás silně chrání před nájezdy parazitních a predátorských forem života z tzv. spodních světů. K devastaci přírody dochází zcela záměrně a má sloužit především tomu, aby se mohlo snadněji šířit zlo a agrese. Naopak krása a něha těchto rostlinných zářičů zase přirozeně šíří lásku a empatii, klid, zdraví, harmonii a soucit.

Barva a vůně květiny hodně napoví, co se týká jejího použití. Fialové květy aktivizují především 3. oko a temeno hlavy. Většina květin s rudými květy aktivizuje oblast pánve a sexuální centra v pánvi. Zlaté květiny mají silné energetické účinky na centrum vůle v solaru a centrum síly v břiše – otevírají nás hojnosti.  Bílé a modré květiny otevírají centrum komunikace v krku a také 3. oko. Žlutočervené květy silně aktivizují spodní energetická centra, tedy posilují a zkvalitňují naši sexualitu, stav krve a kostí. Ale také centrum v břiše a v solaru. Pomáhají „splňovat naše přání“ a posilují naši vůli. Bílé květy aktivizují všechna energetická centra kompletně a mají také schopnost čistit prostor a biopole a otevírat páteřníkanál čisté a ozdravné energii. Celkově zelená barva květin silně aktivizuje střed hrudi a tím i naši schopnosti milovat a soucítit.

Orchidea

Jakéhokoliv druhu je „anténou andělské milosti“, proto se jí říká květina naděje. Chceme-li změnit obtížnou situaci či realizovat přání, spojme se v duchu s energií květu orchideje – a tato energie nám pomůže realizovat „zázrak“, vždyť květ této rostliny je sám o sobě materializovaným zázrakem…
Napojování se na energii deštného pralesa, vytváří v našem podvědomí a v našem energetickém poli stavy, které vám dopomohou k tomu, abychom se v daných místech co nejdříve také fyzicky ocitli, pokud si to přejeme, protože „podobné přitahuje podobné“.

Heliconia

V amazonském pralese jsou stovky druhů těchto překrásných rostlin – je výjimečná, neboť některé její druhy, rostoucí v Peru, mají květy, na které kosmičtí vibrační umělci nanesli jako na jediné rostliny na této planetě vůbec VŠECHNY barvy. Heliconia má tedy obrovskou sílu, napojením na ni aktivizujeme VŠECHNA energetická centra a zvyšujeme takto CELKOVĚ rychlost své bytostné vibrace. Ideální je pozorovat v transu květ a postupně začít nadechovat z rudé barvy energii do podbřišku a pohlaví, pak ze žluté (zlaté) do solaru, z modré a fialové pak do 5., 6. a 7. čakry. Heliconie, které nemají barvy vyšších čaker, mocně stimulují pohlavní orgány, imunitní systém, celkově posilují energii éterického (vitálního) těla. https://petr-chobot.eu/cs/

Leave a reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *